VÝSEČ POČIATOČNÁ

VÝSEČ POČIATOČNÁ

Vyrába sa v priemeroch: 40, 50, 60, 80, 100                 VÝBORNÁ KOMBINÁCIA  K R U H O V É  VYMÝVANÉ SCHODY

Povrchové prevedenia:

Povrch hladký

Povrch vymývaný BROŽ Dunaj 4-8
Povrch vymývaný BROŽ Dunaj 10-16
Povrch vymývaný BROŽ Galaxy
Povrch vymývaný BROŽ Arktik
Povrch vymývaný BROŽ Elegance
Povrch vymývaný BROŽ Esence
Povrch vymývaný BROŽ Romance
Povrch vymývaný BROŽ Kreativ
Povrch vymývaný BROŽ Vulcano
Povrch vymývaný BROŽ Coloro
Povrch vymývaný BROŽ Symfonie®
Povrch vymývaný BROŽ Crema®

VÝSEČ PRIEBEŽNÁ

VÝSEČ PRIEBEŽNÁ

Vyrába sa v priemeroch: 40, 50, 60, 80, 100

Povrchové prevedenia:

Povrch hladký

Povrch vymývaný BROŽ Dunaj 4-8
Povrch vymývaný BROŽ Dunaj 10-16
Povrch vymývaný BROŽ Galaxy
Povrch vymývaný BROŽ Arktik
Povrch vymývaný BROŽ Elegance
Povrch vymývaný BROŽ Esence
Povrch vymývaný BROŽ Romance
Povrch vymývaný BROŽ Kreativ
Povrch vymývaný BROŽ Vulcano
Povrch vymývaný BROŽ Coloro
Povrch vymývaný BROŽ Symfonie®
Povrch vymývaný BROŽ Crema®

VÝSEČ KONCOVÁ

VÝSEČ KONCOVÁ

Vyrába sa v priemeroch: 40, 50, 60, 80, 100

Povrchové prevedenia:

Povrch hladký

Povrch vymývaný BROŽ Dunaj 4-8
Povrch vymývaný BROŽ Dunaj 10-16
Povrch vymývaný BROŽ Galaxy
Povrch vymývaný BROŽ Arktik
Povrch vymývaný BROŽ Elegance
Povrch vymývaný BROŽ Esence
Povrch vymývaný BROŽ Romance
Povrch vymývaný BROŽ Kreativ
Povrch vymývaný BROŽ Vulcano
Povrch vymývaný BROŽ Coloro
Povrch vymývaný BROŽ Symfonie®
Povrch vymývaný BROŽ Crema®