ŽĽAB MELIORAČNÝ BZM 25

ŽĽAB MELIORAČNÝ BZM 25

hĺbka žľabu 20 mm

Rozmer: 250 / 250 / 80

Hmotnosť: 9 kg

Spotreba (ks / bm) : 4

Paleta (ks / kg): 120 / 1080

ŽĽAB MELIORAČNÝ BZM 50

ŽĽAB MELIORAČNÝ BZM 50

hĺbka žľabu 20 mm

Rozmer: 250 / 500 / 100

Hmotnosť: 24,5 kg

Spotreba (ks / bm): 4

Paleta (ks / kg): 48 / 1176

ŽĽAB MELIORAČNÝ BZM 63

ŽĽAB MELIORAČNÝ BZM 63

hĺbka žľabu 60 mm

Rozmer: 250 / 630 / 140

Hmotnosť: 24,5 kg

Spotreba (ks / bm): 4

Paleta (ks / kg): 28 / 725