Plotové dielce HÄUSLER

Plotové dielce ELEGANT

Plotové dielce ELEGANT

Plotové dielce sú montované vo výrobe a na stavbe sa už len osadia a vybetónujú. Soklový diel je možné narezať presne na mieru a na stavbe sa dorezávajú len zákrytové dosky.

Soklový diel ma rozmer d / v  / š : 150 x 50 x 18 cm    hmotnosť : 75 kg

Stĺp 75