• je vyrobený z oceľových drôtov, zvislé drôty majú priemer 3,8 mm a vodorovné majú priemer 3,8 mm
  • je bodovo zvarený v okatosti 50 x 200 mm a má štandartnú šírku 2510 mm, osová vzdialenosť medzi stĺpikmi je 2580 mm
  • z dôvodu večšej pevnosti a vynikajúceho vzhľadu je každá sieť opatrená pozdĺžnym prelisom.