NOVÉ RIEŠENIE

  • je vyrobené z oceľových drôtov, zvislé aj vodorovné drôty majú priemer 4,5 mm
  • je bodovo zvarené v okatosti 62,5 x 200 mm a má štandartnú šírku 2510 mm, osová vzdialenosť medzi stĺpikmi je 2580 mm
  • z dôvodu večšej pevnosti a vynikajúceho vzhľadu je každá sieť opatrená pozdĺžnymi prelismi