SVAHOBLOK VEĽKÝ SKOSENÝ

SVAHOBLOK VEĽKÝ SKOSENÝ

Rozmery: 400 / 220 / 140

Hmotnosť: 21,4

Spotreba (ks/m2): 17,86

Paleta: (ks/kg): 48 / 1027

 

 

SVAHOBLOK VEĽKÝ - ROVNÉ ČELO

SVAHOBLOK VEĽKÝ - ROVNÉ ČELO

Rozmery: 440 / 220 / 140

Hmotnosť: 24,1

Spotreba (ks/m2): 16,23

Paleta: (ks/kg): 48 / 1157

SVAHOBLOK MALÝ SKOSENÝ

SVAHOBLOK MALÝ SKOSENÝ

Rozmery: 300 / 200 / 100

Hmotnosť: 10,2

Spotreba (ks/m2): 33,33

Paleta: (ks/kg): 96 / 979

SVAHOBLOK MALÝ - ROVNÉ ČELO

SVAHOBLOK MALÝ - ROVNÉ ČELO

Rozmery: 330 / 200 / 100

Hmotnosť: 11,0

Spotreba (ks/m2): 30,3

Paleta: (ks/kg): 96 / 1056