Univyšehrad 60 mm

Univyšehrad 60 mm

Rozmery: 70 / 70 / 60 mm, 70 / 140 / 60 mm, 140 / 140 / 60 mm,

                 210 / 140 /60 mm, 210 / 210 / 60 mm

Hmotnosť:  133,83 kg / m-  cca 1204 kg / pal

Množstvo:  9 m2 / pal 

Dlažba skladajúca sa z piatich rozmerov.  Odber možný na vrstvy ( 1 vrstva = 1 m2). Odber jednotlivých rozmerov samostatne nie je možný.

Univyšehrad 80 mm

Univyšehrad 80 mm

Rozmery: 70 / 70 / 80 mm, 70 / 140 / 80 mm, 140 / 140 / 80 mm,

210 / 140 / 80 mm, 210 / 210 / 80 mm

Hmotnosť: 178,3 kg / m2 - cca 1248 kg / pal

Množstvo: 7 m2 / pal

Dlažba skladajúca sa z piatich rozmerov. Odber možný na vrstvy ( 1 vrstva = 1 m2). Odber jednotlivých rozmerov samostatne nie je možný.

Univyšehrad povrch grind

Univyšehrad povrch grind

Dlažba s obitým povrchom.

Balenie je totožné ako pri dlažbe s hladkým povrchom.